Te snel!

Snelheid is nog steeds één van de oorzaken van letselongevallen. Gezien de politiezone verkeersveiligheid hoog in het vaandel draagt, worden in het plan van aanpak ook vaak repressieve snelheidscontroles uitgevoerd. 

In de eerste helft van 2019 werden met de bemande flitscamera 24.461 voertuigen gecontroleerd op "overdreven snelheid". Hiervan waren er 5402 bestuurders die te snel reden en hiervoor werden geverbaliseerd. Dit komt neer op circa 22 % van de gecontroleerde voertuigen.

Dergelijke controles zullen in de toekomst zeker nog gebeuren. Alvorens op een plaats snelheidscontroles uit te voeren, wordt aandacht besteed aan sensibilisering en preventie door middel van onder meer het plaatsen van een verkeersteller (met bijhorende analyse), het plaatsen van LED-borden die de snelheid aanduiden, het analyseren van verkeersongevallen, het communiceren via sociale media en pers,...

De plaatsen alwaar controle wordt uitgevoerd worden regelmatig geëvalueerd. Soms komen er controleplaatsen bij, soms vallen er weg. Ook afspraken met de wegbeheerder om de weg verkeersveiliger te maken is een onderdeel van deze aanpak.