Verkeersongevallen

In de loop van de eerste helft van 2019 werden in de politiezone Assenede-Evergem 68 verkeersongevallen met gewonden geregistreerd. Gelukkig valt in deze periode geen enkel ongeval met dodelijke afloop te noteren...

 

In vergelijking met dezelfde periode in 2018, blijven deze cijfers quasi gelijk. In 2018 werd één dodelijk ongeval vastgesteld en werden 69 verkeersongevallen met gewonden geregistreerd.

De politiezone Assenede-Evergem blijft verder werken rond verkeersveiligheid met het oog om de ongevallen met letsels nog te laten dalen. Communiceren, preventieve acties, repressieve controles, analyses van ongevallen,... zijn onderdelen van de werking rond verkeersveiligheid.