Verkeersveilige Nacht

Drugsinbreuken in het verkeer nemen toe. Net als alcohol beïnvloeden drugs de rijvaardigheid. In combinatie met alcoholgebruik stijgt het risico op een letselongeval zelfs tot 200 maal. 

Tijdens de Verkeersveilige Nacht op 10 december voerde de politie op een honderdtal locaties controles uit in Oost-Vlaanderen.

Verkeersveilige Nacht

In onze politiezone werden er 13 voertuigen gecontroleerd. Eén bestuurder probeerde zich aan de controle te onttrekken, maar kon geïntercepteerd worden. Drie bestuurders ontvingen samen vijf PV's, onder andere voor het rijden onder invloed van drugs en alcohol.  

Rijd je met de wagen? Wees een echte BOB en laat alcohol en drugs links liggen.