Verkeersveilige scholen

Veilige schoolomgeving.

Begin december 2022 communiceerden wij over de eerste "speeddate" in het kader van veilige schoolomgevingen in Assenede. Vertegenwoordigers van de scholen gingen toen kort in gesprek met wijkinspecteurs, schepenen van Mobiliteit en Verkeer, gemeenschapswachten en een deskundige mobiliteit. Deze speeddate leverde heel wat interessante ideeën, suggesties en verbeterpunten op.

 

 

 

schoolomgeving

Vandaag ging de werkgroep schoolomgeving, samen met een deskundige van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) effectief naar de verschillende scholen. Zowel in de voor- als in de namiddag werden onder meer de schoolomgevingen in Boekhoute en Bassevelde van dichtbij bekeken en afgetoetst aan de voorstellen die eerder al werden geformuleerd.

Op basis van de bevindingen, alsook rekening houdend met de nulmetingen een paar maanden geleden, zal verder werk gemaakt worden van een veilige schoolomgeving. Belangrijk hierbij is de goede samenwerking tussen de verschillende partners, waardoor de problematiek geïntegreerd en integraal kan aangepakt worden. Het mobiliteitsproject “begeleiding op maat” in Assenede krijgt zo verder vorm!

Gemeente Assenede #veiligeschool #mobiliteit Vlaamse Stichting Verkeerskunde