Verkeersweek: De veiligheidsgordel

Dat het wettelijk verplicht is om een veiligheidsgordel te dragen, dat weet inmiddels iedereen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 9 op 10 Vlamingen de gordel voorin dragen in de auto. Achterin gaat het om meer dan 8 op 10. Het kan dus nog beter!

De wetten van de fysica bepalen dat een voorwerp in beweging met dezelfde snelheid blijft voortbewegen, tenzij het wordt afgeremd. Hetzelfde geldt als je in een auto zit. Stel dat je met 50 km/u tegen een muur botst. Zonder gordel beweegt je lichaam dan verder met 50 km/u, tot je tegen het dashboard, de voorruit of andere inzittenden smakt. De klap die je dan te verwerken krijgt, komt overeen met een val van de 3e verdieping. Met een simpele klik kun je jezelf dus heel veel narigheid besparen.

Wettelijke bepalingen

Algemeen:

  • Bestuurders en passagiers moeten de veiligheidsgordel dragen op de plaatsen die ermee zijn uitgerust.
  • Kinderen jonger dan 18 jaar en kleiner dan 1,35 m moeten worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem.
  • Kinderen jonger dan 18 jaar die 1,35 m of groter zijn, moeten worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem óf de gordel dragen.

Uitzonderingen:

Je moet geen gordel dragen:

  • als je achteruit rijdt;
  • als je om ernstige medische redenen een vrijstelling hebt gekregen, afgeleverd door de minister voor Verkeer (dat kan enkel in zeer uitzonderlijke gevallen);
  • als je op een plaats zit waar geen gordel voorzien is, bijvoorbeeld in sommige autocars of oldtimers. Let op! Er zijn in dat geval wel specifieke regels voor het vervoer van kinderen.

Er bestaan nog enkele specifieke uitzonderingen voor onder meer taxichauffeurs, bestuurders van prioritaire voertuigen en beambten van De Post. (BRON: VSV)

Verkeersweek:

Ook tijdens de verkeersweek zullen de leerlingen van de derde graad geconfronteerd worden met de werking van de gordel. Zij mogen namelijk elk om beurt plaats nemen in de tuimelwagen van DUS. Zo kunnen ze in een veilige en gecontroleerde omgeving ervaren hoe belangrijk en levensreddend die gordeldracht effectief is.