Voldoende ruimte om te parkeren?

Een vaak voorkomend verkeersprobleem is een voertuig die zich parkeert op een wijze waardoor er geen 3 meter vrije ruimte op de rijbaan meer is.De verkeerswetgeving omschrijft echter dat het verboden is om een voertuig te parkeren wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden.Er is enkel sprake van een verbod op te parkeren. Stilstaan mag dus !

 

    Wat wordt verstaan onder stilstaan ?

    We spreken over stilstaan als een voertuig niet langer stilstaat dan nodig is : 

    • voor het in- of uitstappen van personen 
    • voor het laden of lossen van zaken.