Wat als jouw voertuig defect is?

Wat als jouw voertuig defect is? Wat moet je dan doen? En waarvoor dient je gevarendriehoek? En hoe moet je hem correct plaatsen?

Wat als ... jouw voertuig defect is ?

  • men moet er voor zorgen dat het verkeer veilig en vlot kan geschieden;
  • het defecte voertuig moet zo mogelijk opgesteld worden zoals een geparkeerd voertuig;
  • Indien men het voertuig niet kan verplaatsen of men het enkel kan plaatsen alwaar het parkeren verboden is, dient men een gevaarsdriehoek te plaatsen;
  • gebruik maken van de vier richtingsaanwijzers is toegelaten om een defect voertuig te signaleren;
  • als men in de buurt van het defecte voertuig blijft, draag je best een reflecterend vestje. Op autosnelwegen en autowegen is dit zelfs verplicht.

Wat als ... je een gevarendriehoek plaatst ?

  • de gevarendriehoek wordt op een afstand van ten minste 30 meter geplaatst op gewone wegen.  Binnen de bebouwde kom en als men de afstand van 30 meter niet kan naleven, dan mag de afstand kleiner zijn en mag hij zelfs op het voertuig geplaatst worden;
  • op autosnelwegen is de afstand tussen het defecte voertuig en de gevarendriehoek ten minste 100 meter;
  • men zorgt dat hij zichtbaar is van op een afstand van 50 meter voor de naderende bestuurders.