Wat zou jij doen met 1 087 024 EUR?

Cybercriminaliteit kende de voorbije jaren een enorme stijging. In 2021 werden maar liefst 268 aangiftes genoteerd inzake cybercrime. Allen samen goed voor een verlies van 1 087 024 EUR in onze politiezone alleen al. Het werkelijke bedrag zal vermoedelijk zelfs hoger liggen aangezien er nog een significant ‘dark number’ is van pogingen en van burgers die geen aangifte willen of durven doen.

Deze opmars van de laatste jaren heeft er toe geleid dat onze politiezone cybercriminaliteit behandelt als één van onze prioriteiten in ons zonaal veiligheidsplan.

 

Cybercrime

Achter de schermen is onze politiezone volop aan het werk om dit riant bedrag volgend jaar de kop in te drukken. Een erg belangrijk deel in de aanpak van cybercriminaliteit is het voorkomen van slachtofferschap, m.a.w. preventie. Een gewaarschuwd persoon is er twee waard! We doen dit onder andere door een overzichtelijke folder te verspreiden via verschillende kanalen (gemeente, bibliotheek, website,…). Deze vindt u ook bijgevoegd in dit artikel. Verder staan ook, naast het regelmatig sensibiliseren via verschillende kanalen, het organiseren van infosessies op onze planning.

Een berichtje van je ‘dochter’ dat haar gsm stuk is en dat ze dringend geld nodig heeft, een sms waarin men stelt dat je ‘Itsme’ opnieuw dient geactiveerd te worden, een mail waaruit blijkt dat je de  enige erfgenaam van een Soedanese prins bent,  een bloedmooie en charmante dame of heer die avances maakt uit het niets, een bericht over een coronapremie waar je recht op hebt,… allemaal mogelijke vormen van oplichting die niet steeds even gemakkelijk te herkennen zijn. Onze maatschappij evolueert maar de cybercriminelen evolueren mee en spelen gretig in op de tijdsgeest van het moment! Een kritische basisingesteldheid is dus bij elk bericht, telefoontje of elke e-mail aangewezen.

Wie dan toch slachtoffer is geworden van cybercriminaliteit neemt het best zo snel mogelijk contact op met onze diensten. Enkel op deze manier is de kans op recuperatie van het verloren bedrag het grootst. Aan de hand van bijscholingen en interne opleiding proberen we elke zaak zo kwaliteitsvol mogelijk af te handelen. Bovendien proberen we zelf ook steeds mee te zijn met de ‘actuele trends’ in cybercrime.

Slachtoffers van cybercriminaliteit worden vaak geconfronteerd met gevoelens van schaamte, kwaadheid, frustratie,… Bij een aantal hiervan blijven deze gevoelens hun functioneren in het dagelijks leven belemmeren. Ook deze personen laten we niet in de kou staan. Slachtoffers van bepaalde vormen van oplichting worden sinds 1 januari 2022 automatisch gecontacteerd door ons team slachtofferbejegening. Verder krijgen alle slachtoffers (indien gewenst) een overzicht mee van mogelijke hulpverleningspartners waarop ze beroep kunnen doen.