Werken Rieme

Momenteel zijn de werken in het kanaaldorp Rieme gestart. Vanaf maandag 20/5 start de volgende fase op, nl vanaf de Monumentstraat richting Bombardementstraat.​ Deze werken gaan gepaard met een aantal verkeersmaatregelen:

De Kanaalstraat (richting kanaal) en de Riemewegel (richting Spiedam) zijn omgevormd tot éénrichtingsverkeer voor ALLE voertuigen (dus ook voor fietsers). Om de veiligheid te waarborgen, zal de politie van Assenede-Evergem regelmatig controle uitvoeren op voertuigen die het éénrichtingsverkeer negeren. 

Daarom willen we vragen dat iedereen zich houdt aan de verkeersregels die gepaard gaan met deze verkeerssituatie. Enerzijds om de veiligheid van andere weggebruikers niet in het gedrang te brengen, anderzijds om te voorkomen dat men geverbaliseerd wordt.