Winter in het land

Een winterse neerslagzone trekt vandaag over ons land met in eerste instantie kans op ijzel, later sneeuw. Dit kan gepaard gaan met veel ongemak en onveilige situaties op de weg, maar ook op de voetpaden!

Om het veilig te houden voor voetgangers is het verplicht, binnen de bebouwde kom, om het voetpad sneeuwvrij te houden over een breedte van 1 meter. Dit geldt niet voor de bermen die bezaaid of beplant zijn.

De sneeuw mag men ophopen op de uiterste rand van het voetpad. Is het voetpad te smal? Dan mag het op de rijbaan naast de greppel geveegd worden. Het is echter wel verboden om de sneeuw voor een ander gebouw en/of bushalten te vegen

Maar wie moet er hier voor instaan?

  • Voor bewoonde huizen, niet bebouwde percelen of niet bewoonde huizen, nijverheids- of handelsgebouwen: door de huurder of de bewoner/gebruiker. Bij afwezigheid hiervan is het de eigenaar of zijn vertegnwoordiger die verantwoordelijk is.
  • Voor de door meer dan één gezin bewoonde woningen of woningcomplexen (bijvoorbeeld: appartement) : door de onderste bewoners. Is het gelijkvloers onbewoond of zijn de bewoners ervan afwezig, dan rust deze verplichting op de bewoners van de dichtst daarboven gelegen verdieping.
  • Voor of rond gebouwen van openbare of parastatale diensten, scholen of kerken : door de beheerder of bij afwezigheid hiervan, door de eigenaar of zijn aangestelde.