Zichtbaarheid in het verkeer in Assenede en Evergem

In de maanden september 2018 en oktober 2018 waren er, zoals voorgaande jaren, opnieuw preventieve fietsencontroles in het merendeel van de scholen in de gemeente Assenede en Evergem.

In totaal werden 1750 fietsen gecontroleerd. Hiervan waren er slechts 832 in orde, wat neerkomt op circa 47,5% van het aantal gecontroleerde fietsen. Vorig jaar was dit nog circa 68 %.
De werking van de voor- en achterlichten laat soms te wensen over, gevolgd door de afwezigheid van reflectoren.
Ook de remmen zijn een aandachtspunt.
 
De politie van Assenede en Evergem wil de aandacht op de zichtbaarheid van de fietser in het verkeer hoog houden, want de donkere periode is in aantocht. Onlangs werden nog reflecterende rugzakhoezen verspreid over de diverse scholen in Assenede en Evergem. Uiteraard is de fietsverlichting en de aanwezigheid van reflectoren ook heel belangrijk (en wettelijk) om als fietser opgemerkt te worden in het verkeer.
 
Vanaf de maand november 2018 zullen op verscheidene tijdstippen repressieve controles op de fietsverlichting uitgevoerd worden. Deze controles sluiten aan op de preventieve controles en is een jaarlijks terugkerend project.
 
Hiermee hoopt de politiezone Assenede-Evergem zijn steentje bij te dragen aan de verkeersveiligheid. Uiteraard vragen we ook aan de fietser om aandacht te hebben voor de eigen zichtbaarheid in het verkeer door het dragen van fluorescerende kledij en door het gebruik van de fietsverlichting. Aan de ouders vragen we dat ze de fiets van hun schoolgaande kinderen regelmatig controleren.