Hoe geef ik mijn camerabewaking aan?

Indien je een beakingscamera wil plaatsen aan je woning dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Eén van die voorwaarden is de aangifte van je camerabewakingsysteem. Hieronder vind je uitleg over hoe je dit kan doen.

 1. Identificatie

De aangifte voor bewakingscamera's werd geïntegreerd in dezelfde homepagina als de aangifte voor alarmsystemen. Dezelfde toepassing maakt het dus mogelijk om beide systemen aan te geven, en dit gebeurt gratis. Deze toepassing wordt ter beschikking gesteld door de Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Om toegang te hebben tot het elektronische loket voor de aangifte van camera's (www.aangiftecamera.be), dient men zich te identificeren. Deze identificatie kan op 3 manieren gebeuren (zoals wanneer u uw belastingsaangifte via tax-on-web wil indienen):

 • Door middel van zijn elektronische identiteitskaart,
 • Door middel van een burgertoken,
 • Of door middel van een unieke veiligheidscode via een mobiele applicatie.

Wie moet de aangifte indienen?

Het is de verantwoordelijke voor de verwerking die verantwoordelijk is voor deze aangifteverplichting.

Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een natuurlijke persoon is:

Hij dient zelf zijn aangifte in (eventueel met behulp van een persoon die hem door de applicatie loodst);

Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een rechtspersoon is: Indien u een aangifte wil indienen voor een rechtspersoon, is het dus nodig om die te kunnen vertegenwoordigen.

Indien u wettelijke vertegenwoordiger van een onderneming bent, zou dit automatisch moeten verschijnen wanneer u eenmaal geïdentificeerd bent, en zult u kunnen kiezen om de aangifte te doen voor deze onderneming;

Indien u in uw onderneming belast bent met deze aangiftes, maar geen wettelijke functie uitoefent die u het recht geeft om een aangifte te doen, heeft u een "rol" nodig die u met de onderneming verbindt en u de toelating geeft om aangifte te doen. In dit geval biedt de toepassing "rollenbeheer" de mogelijkheid aan een wettelijke vertegenwoordiger of een toegangsbeheerder van uw onderneming om de rol "aangifte van alarmen en camera's" aan u te delegeren.

2.  Betrokken plaats: type plaats en adres

Zodra u zich geïdentificeerd heeft, moet u het type plaats kiezen waarvoor u een aangifte indient, namelijk een niet-besloten of besloten plaats.

Gelet op de bepalingen van de camerawet wat het gebruik van bewakingscamera's in niet-besloten plaatsen (voornamelijk de openbare weg) betreft, kan een natuurlijk persoon geen aangifte indienen voor een niet-besloten plaats.

Indien u een aangifte indient in eigen naam, zal het vak "besloten plaats" reeds aangevinkt zijn.

Indien u een rechtspersoon vertegenwoordigt en een aangifte indient voor een niet-besloten plaats, moet u (behoudens uitzondering) de datum en de titel van het advies van de gemeenteraad vermelden (het is zelfs mogelijk om meerdere adviezen van de gemeenteraad te vermelden, indien er meerdere adviezen werden gevraagd voor verschillende cameratypes).

Opgelet: enkel openbare overheden kunnen bewakingscamera’s installeren in niet-besloten plaatsen!

Een aangifte wordt ingediend per plaats, dit wil zeggen:

Een aangifte per niet-besloten plaats (een niet-besloten plaats kan overeenkomen met het hele grondgebied van een gemeente)

Een aangifte per besloten plaats (al dan niet voor het publiek toegankelijk).

Indien een persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon) verantwoordelijke voor de verwerking is voor verschillende besloten plaatsen, zal hij zoveel aangiftes moeten doen als er plaatsen zijn

Bijvoorbeeld:

 • winkelketen: het formulier moet worden ingevuld voor elke entiteit
 • openbaar vervoer: een aangifte voor elk station.

Indien de bewaakte plaats verschillende adressen bestrijkt, zal deze worden gelokaliseerd vanaf een referentieadres, bijvoorbeeld.

 • het adres van het gemeentebestuur, voor de camera's geplaatst door de gemeente
 • het referentiepostadres voor een onderneming die één of meerdere straten bestrijkt.

3.   Plaatsbepaling en beschrijving van de bewakingscamera's

Aangezien het doel is dat de politiediensten weten waar er bewakingscamera's geplaatst/gebruikt zijn en over welk type camera's het gaat, zal de aangever het type van de desbetreffende camera's (vaste camera's, tijdelijk vaste camera's, mobiele camera's, volgens categorieën aangepast aan de plaats en de manier om deze te lokaliseren), en het aantal gebruikte camera's moeten vermelden, en in het geval van vaste bewakingscamera's (en tijdelijk vaste voor beperkte duur), deze moeten situeren op een geografische kaart.

Het is dus mogelijk om aangifte te doen van verschillende types camera's voor éénzelfde plaats (bv. in een niet-besloten plaats, aangifte doen van vaste bewakingscamera's en mobiele ANPR-camera's).Vervolgens zal er voor ieder geselecteerd type camera technische informatie kunnen worden gegeven, zoals:

 • Het doel van de camera's (observatie, herkenning, identificatie);
 • Beeldschermresolutie:
 • Het merk, het model;
 • Het toevoegen van een screenshot vanuit de invalshoek van de camera's.

Deze technische informatie is facultatief, maar kan, als ze wordt ingevuld, zeer interessant zijn voor de politiediensten die toegang zullen hebben tot de gegevens in het kader van een onderzoek.

Al wat gevalideerd is, wordt opgenomen in een samenvattende tabel, die een globaal overzicht geeft van de camera's die werden beschreven.

4 - Informatie betreffende de verwerking van de beelden

Na zijn camera's te hebben gelokaliseerd en beschreven, moet de aangever de verwerking van beelden beschrijven, met name verduidelijken:

 • Of het gaat over een continue camerabewaking: filmen de camera's al dan niet permanent? Bijvoorbeeld: een mobiele bewakingscamera filmt niet permanent, maar enkel op het moment dat men deze gebruikt.
 • Of de beelden worden opgenomen en zo ja, of deze opname continu plaatsvindt en welke de bewaringstermijn van de beelden is; De beelden moeten niet noodzakelijk worden opgenomen om te worden onderworpen aan de naleving van de camerawet. Opgelet: de maximale bewaringstermijn van de beelden bedraagt één maand (deze termijn zal 3 maanden bedragen voor sommige risicoplaatsen, die nog bij koninklijk besluit moeten worden bepaald).
 • Of het bekijken van beelden in real time al dan niet wordt georganiseerd;
 • De plaats voor de verwerking van de beelden (plaats waar zij worden bekeken en/of bewaard). Worden de beelden op afstand bekeken door een alarmcentrale?  Worden de beelden bewaard op een ander adres dan het in het formulier hoger vermelde adres?  Indien deze informatie verschilt naargelang het in de vorige stap beschreven type camera's, kan zij verschillende keren worden ingevuld. Bijvoorbeeld: indien u heeft vermeld dat u vaste en mobiele bewakingscamera's gebruikt in éénzelfde plaats, kan het zijn dat de antwoorden op deze vragen niet identiek zijnà u zult de antwoorden moeten invullen voor elk type camera's dat u gebruikt.

5 - Contactpersoon en conformiteitsattest

Na zijn camerabewakingssysteem te hebben beschreven, moet de aangever de naam van één of verschillende (maximum 3) contactpersonen vermelden. Deze persoon kan antwoorden op een vraag van de politiediensten om toegang te krijgen tot de beelden of er een kopie van te vragen. Het moet gaan over een persoon die dit soort vragen snel kan beantwoorden.  Deze informatie is dus heel belangrijk voor de politiediensten.

Tot slot zal de aangever, alvorens zijn aangifte te valideren, het vak moeten aanvinken om te bewijzen dat hij zijn wettelijke verplichtingen naleeft, ongeacht of het gaat om de verplichtingen voorzien door de camerawet of de verplichtingen voorzien door de GDPR (Europese verordening gegevensbescherming). Een aangifte kan niet worden gevalideerd zonder dit vak aan te vinken.

Jaarlijkse validering

Opdat de databank van de aangiftes up-to-date zou zijn, is het noodzakelijk dat de aangiftes worden aangepast bij een wijziging van het desbetreffende camerabewakingssysteem (bv. als een camera buiten dienst is, als men deze verplaatst, als men camera's toevoegt, ...).  De camerawet verplicht de verantwoordelijke voor de verwerking ertoe zijn aangifte up-to-date te houden.

Zodra de aangever een aangifte heeft ingediend, kan hij er steeds toegang toe hebben en de gegevens die hij heeft aangegeven, wijzigen. Hij staat dus zelf borg voor de juistheid van de gegevens die hij aangeeft en voor de bijwerking ervan.

De aangifte moet ten minste jaarlijks worden gevalideerd.  In principe zal er een jaarverslag worden verstuurd naar het e-mailadres vermeld in de identificatiegegevens van het formulier.

* Bewakingscamera's: uiterste datum voor aangifte verzet naar 31 december 2021* 

Na de herziening van de Camerawet van 21 maart 2007 hadden de eigenaars van een of meer bewakingscamera's tot 25 mei 2020 de tijd om hun camera('s) via het nieuwe aangiftesysteem aan te geven: www.aangiftecamera.be. Deze termijn is nu verlengd tot 31 december 2021.

Verschillende aangiftes konden niet worden gedaan binnen de termijn, d.w.z. voor 25 mei 2020, door technische problemen en moeilijkheden veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus.

Daarom heeft de Kamer een wet aangenomen die deze overgangsperiode verlengt tot en met 31 december 2021.

Wat houdt dit in?

In de camerawet staat dat de aangifte uiterlijk de dag voordat de bewakingscamera('s) in gebruik wordt (worden) genomen, moet worden gedaan;

Als u echter tijdens de aangifte van uw camera('s) stuit op een technisch probleem, heeft u tot 31 december 2021 de tijd om orde op zaken te stellen en aangifte te doen op www.aangiftecamera.be.

Opgelet :  Deze aangifteplicht geldt ook voor degenen die hun camera('s) onder de oude regeling bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Gegevensbeschermingsautoriteit) hebben aangegeven;

Zoals het reglement voorschrijft, moet elke verklaring jaarlijks worden gevalideerd.

De wet tot verlenging van deze termijn zal binnenkort in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd en voorziet in een datum van inwerkingtreding op 24 mei 2020.

Om er meer over te weten

 • Link voor de aangifte van bewakingscamera’s: www.aangiftecamera.be
 • Indien u vragen heeft over de toepassing van de camerawet, kunt u een e-mail sturen naar camerawet@ibz.fgov.be
 • Indien u een vraag heeft over de aangifte of hulp nodig heeft bij het invullen van het online formulier, kunt u terecht bij de helpdesk "camera" van maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 17u op het nummer 02/739 42 80 of per e-mail naar helpdeskcamera@eranova.fgov.be.
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Assenede/Evergem via het contactformulier of telefonisch via 09 257 00 10.