Hoe kan ik klachten of felicitaties overmaken?

Voor klachten of felicitaties kan je terecht bij de dienst intern toezicht. Deze dienst kan je contacteren via het algemene onthaal op het nummer 09/257.00.10

Dienst intern toezicht:

Deze dienst valt onder het gezag van de burgemeester en de procureur des Konings en onder de rechtstreekse leiding van de korpschef. Zij onderzoeken elke klacht over een politieoptreden op een grondige en objectieve wijze. De nadruk ligt op onpartijdigheid en een gelijke behandeling voor alle betrokken partijen. Elke klacht is een aanzet tot een leer- of verbetermoment voor de medewerkers of de organisatie.
De melder wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van het onderzoek, tenzij het om een gerechtelijk onderzoek gaat. In dat geval verloopt de feedback via het parket. Het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten krijgt kennis van alle ingediende klachten.

Heb je een klacht over een politieoptreden dan kan je contact opnemen met het dichtstbijzijnde commissariaat. Alle klachten worden nadien overgemaakt aan de dienst intern toezicht om deze verder te onderzoeken.

Je kan tevens terecht bij het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten door:

  • Een brief te sturen naar het Comité P., Drukpersstraat 35/1, 1000 Brussel
  • Het invullen van het klachtenformulier op de website www.comitep.be
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 257 00 10.