Het voertuig in het proces-verbaal stemt niet overeen met mijn voertuig?

Stuur het antwoordformulier naar de politiezone dat het proces-verbaal heeft opgesteld met de vermelding dat je niet de eigenaar bent van het geverbaliseerde voertuig. Je voegt best een fotokopie van je inschrijvingsbewijs bij het antwoordformulier.

Opgelet : het kan gebeuren dat je voertuig een opvallende kleur heeft, maar er op het proces-verbaal toch staat : "kleur onbekend". Dit komt automatisch vanuit ons computersysteem op het proces-verbaal te staan en is dus mogelijk.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 257 00 10.