Laatste nieuws

Wat is een bevel tot betaling?

Soms vragen burgers zich af of ze wel een echte verkeersboete hebben ontvangen, zeker wanneer het gaat om een ‘bevel tot betalen’.

Een bevel tot betaling is de voorlaatste stap in het proces om een ‘verkeersboete’ (of onmiddellijke inning) te innen. Indien de overtreder niet ingaat op de vragen tot betaling, krijgt hij/zij een bevel tot betalen.