Politiereglement

Op het grondgebied van de PZ Vlaamse Ardennen is het algemeen politiereglement van kracht.

Dit algemeen politiereglement (ook wel GAS-reglement genoemd) is inhoudelijk hetzelfde voor alle gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen.

Het algemeen politiereglement bevat duidelijke regels om paal en perk te stellen aan allerlei gedragingen die openbare overlast veroorzaken (nalatigheid, verloedering, bevuiling, lawaai, …). Wie een van de regels overtreedt, riskeert een administratieve boete (= gemeentelijke administratieve sanctie).

Antwoorden op je vragen omtrent het GAS-reglement kan je hier vinden.