Politieraad

In meergemeentenzones oefent de politieraad de bevoegdheden van de gemeenteraad uit over de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps.

Het aantal leden van de politieraad wordt bepaald op basis van het aantal inwoners in de meergemeentenzone. De Politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die samen de politiezone vormen en dit op basis van hun respectievelijke bevolkingscijfers. Elke gemeenteraad beschikt dus over minstens één vertegenwoordiger in de politieraad.

De burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de meergemeentenzone zijn van rechtswege lid van de politieraad en worden niet meegeteld in het aantal leden dat wordt bepaald op basis van het bevolkingsaantal.

Overzichtslijst

Onze politieraad telt 19 leden:

 • BAERT Leen - Raadslid - Wortegem-Petegem
 • BETTENS Steven - Raadslid - Oudenaarde
 • BOGAERT Franka  - Raadslid - Oudenaarde
 • DE VOS Robbin - Raadslid - Kruisem
 • DELBAERE Eveline - Raadslid - Kruisem
 • DEPAUW Peter - Raadslid - Kruisem
 • DE RYCKE Kathy - Raadslid - Oudenaarde
 • GEYSENS Filip - Raadslid - Kruisem
 • LAUWERYNS Danny - Raadslid - Oudenaarde
 • LIETAER Brecht - Raadslid - Kluisbergen
 • MEULEMAN Elisabeth - Raadslid - Oudenaarde
 • ROMAN Xavier - Raadslid - Kluisbergen
 • VAN BETSBRUGGE Kathelijne - Raadslid - Kruisem
 • VAN HOOLAND Tineke -  Raadslid - Oudenaarde
 • VANDENABEELE LUC - Raadslid - Kruisem
 • VANDRIESSCHE Christine - Raadslid - Oudenaarde
 • VANSTEENBRUGGE André - Raadslid - Oudenaarde
 • VERMEULEN Sandy - Raadslid - Wortegem-Petegem
 • YURTAY Murat - Raadslid - Oudenaarde
 • DE MEULEMEESTER Marnic - Voorzitter - Burgemeester - Oudenaarde
 • VAN DER MEEREN Luc - Burgemeester - Wortegem-Petegem
 • VERZELE Joop - Burgemeester - Kruisem
 • WILLEQUET Philippe - Burgemeester - Kluisbergen
 • DUHAMEL Joost - Korpschef     
 • ROKEGEM Saskia - Secretaris     

De politieraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en tenminste viermaal per jaar. De vergaderingen worden bijgewoond door de korpschef en genotuleerd door de secretaris.

De bevoegdheden van de politieraad zijn o.a.: goedkeuring jaarlijkse begroting, goedkeuring uitgaven politiezone, bepalen personeelsformatie, goedkeuren vacatures politiezone, benoemingen in functies en bevorderingen, pensioendossiers, ontslag,...

De zittingen van de politieraad zijn in principe openbaar. Zij bestaan uit een openbare zitting en een geheime zitting. Het openbare gedeelte bevat alle algemene onderwerpen zoals aankopen, begroting, ... Agendapunten die over personen gaan en een rechtstreekse invloed hebben op hun privacy, zoals bevordering, ontslag, benoeming, pensionering, ... worden behandeld in de geheime zitting.

Je bent van harte welkom om eens een politieraad bij te wonen.

De bijeenroeping, de agenda en de notulen moeten publiek bekend gemaakt worden. Ze kunnen geraadpleegd worden op ons hoofdcommissariaat (onthaal) of op onze website.