Missie/visie/waarden

Groepsfoto politiemensen voor ingang hoofdcommissariaat Oudenaarde

Missie

De Lokale Politie Vlaamse Ardennen zal door een permanente, zichtbare en tastbare aanwezigheid een belangrijke en herkenbare bijdrage leveren aan de veiligheid en de leefbaarheid in de zone.

Visie

Met al onze medewerkers gaan wij voor:

  • een gemeenschapsgerichte basispolitiezorg;
  • het permanent uitbouwen van de processen van de basisopdrachten;
  • professioneel en correct optreden en kwalitatieve dienstverlening;
  • zowel een proactieve als reactieve aanpak.

Waarden

De onderstaande waarden staan op de voorgrond tijdens de uitoefening van onze taken:

  • integriteit
  • respect
  • dienstverlenende ingesteldheid
  • fierheid
  • open geest
  • flexibiliteit

Onze korpsleuze luidt: "Samen doen we het beter!"