Beleid & communicatie

teem-discussing-project-kanban-board-freepik

De adviseur beleidsondersteuning adviseert en ondersteunt de korpschef en de politiezone inzake beleids- en operationele keuzes. Ze staat in voor de opmaak van het zonaal veiligheidsplan en volgt de actieplannen, die hieruit voortvloeien, op.

Als communicatieadviseur is ze verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie. Ze staat in voor de opmaak van een intern en extern communicatiebeleidsplan. Verder staat ze ook in voor het bijhouden van de website, facebook en Twitter.