Zonale Veiligheidsraad

In elke politiezone is een zonale veiligheidsraad actief. (art. 35 WGP).

Binnen deze zonale veiligheidsraad wordt een systematisch overleg georganiseerd tussen de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de zone, de procureur des Konings, de korpschef van de lokale politie en de bestuurlijk directeur - coördinator van de federale politie of zijn afgevaardigde.

De opdrachten van de zonale veiligheidsraad zijn de volgende:

 • het bespreken en de voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan;
 • het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie;
 • het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.De leden van de zonale veiligheidsraad:

 • DE MEULEMEESTER Marnic - voorzitter – burgemeester Oudenaarde
 • WILLEQUET Philippe - burgemeester Kluisbergen
 • VERZELE Joop - burgemeester Kruisem
 • VANDER MEEREN Luc - burgemeester Wortegem - Petegem
 • MERCHIERS Geert - procureur des Konings Oost-Vlaanderen
 • VAN DEN STEEN Lientje - procureur des Konings, afdeling Oudenaarde
 • DE BRUYNE Nicolas - substituut procureur des Konings, zonemagistraat PZ Vlaamse Ardennen
 • VERVAET Rudi - bestuurlijk directeur coördinator Federale Politie Oost-Vlaanderen
 • CAP Luc - gerechtelijk directeur Federale Politie Oost-Vlaanderen

Er kunnen steeds deskundigen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de werkzaamheden van de zonale veiligheidsraad.Iedere deelnemer beslist vrij om zich bij de behandeling van één of meerdere punten te laten bijstaan door een medewerker, vertrouwd met de materie.