Beleidsorganen

De wetgever heeft voorzien in verschillende beleidsorganen die toezicht houden op de werking van de politiezone, zijnde:

  • de politieraad
  • het politiecollege
  • de zonale veiligheidsraad
Beleidsorganen

De wetgever heeft voorzien in verschillende beleidsorganen die toezicht houden op de werking van de politiezone, zijnde:

  • de politieraad
  • het politiecollege
  • de zonale veiligheidsraad