Politiezone Vlaamse Ardennen

De meergemeente politiezone Vlaamse Ardennen omvat Kluisbergen, Kruisem, Oudenaarde en Wortegem-Petegem. 

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 185 politiezones, waarvan politiezone Vlaamse Ardennen er één is.

Korpschef

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Joost Duhamel. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van het politiecollege.

De korpschef heeft volgende opdrachten:

 • leiding en organisatie van het korps;
 • uitvoering van het lokaal politiebeleid;
 • afleggen van verantwoording voor de opdrachten met een federaal karakter;
 • tuchtoverheid.

Taken lokale politie

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in zeven basisfuncties:

 • wijkwerking
 • onthaal
 • interventie
 • slachtofferbejegening
 • lokale recherche
 • handhaving openbare orde
 • verkeer

Geografisch

De meergemeente politiezone Vlaamse Ardennen omvat Kluisbergen, Kruisem, Oudenaarde en Wortegem-Petegem (oppervlakte: 192 km²). Op 1 januari 2020 telde onze politiezone 60 295 inwoners.

De politiezone Vlaamse Ardennen situeert zich in het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen en grenst onder meer aan de provincies West-Vlaanderen en Henegouwen. We grenzen aan verschillende politiezones: PZ Brakel, PZ Ronse, PZ Deinze/Zulte/Lievegem, PZ Schelde-Leie en PZ Mira.

 • De gemeente Kluisbergen omvat de deelgemeenten Berchem, Ruien, Kwaremont en Zulzeke.
 • De gemeente Kruisem omvat de deelgemeenten Kruishoutem, Wannegem-Lede, Nokere, Lozer, Huise, Ouwegem en Zingem.
 • De stad Oudenaarde omvat de deelgemeenten Oudenaarde, Bevere, Eine, Heurne, Ename, Nederename, Mullem, Mater, Edelare, Leupegem, Melden, Welden, Volkegem en een deel van Ooike.
 • De gemeente Wortegem-Petegem omvat de deelgemeenten Elsegem, Wortegem, Petegem, Moregem en een deel van Ooike.

De politiezone Vlaamse Ardennen vormt het centrum van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.

Socio-economisch

De centrumfunctie van de politiezone laat zich voelen op tal van domeinen, die al dan niet rechtstreeks en in meer of mindere mate, de politiezorg beïnvloeden. 

 

In de publieke sector is er de aanwezigheid op het grondgebied van het gerechtshof en een gevangenis. 

 

In de semi-publieke sector is er, vooral in Oudenaarde, een bijzonder grote schoolgemeenschap. Boven op de tientallen instellingen van basisonderwijs, zijn er een aantal secundaire onderwijsinstellingen, geconcentreerd in het centrum van Oudenaarde.

 

Nog in de semi-publieke sector is er op het grondgebied Oudenaarde een algemeen ziekenhuis. In Kruishoutem is een psychiatrisch verzorgingstehuis van de Broeders van Liefde.

 

Op het grondgebied zijn een aantal belangwekkende industriezones (De Bruwaan, Meersbloem, Coupure, Lindestraat, Karreweg Kruishoutem, Ruien-Berchem).

Mobiliteit

Over de politiezone Vlaamse Ardennen loopt een deel van de autosnelweg E17.

De belangrijkste gewestwegen zijn de N60 (Gent-Valenciennes) en de N8 (Kortrijk-Ninove).

Twee belangrijke spoorlijnen lopen door de zone: de lijn Brussel-Kortrijk en de lijn Gent-Ronse, die van regionaal belang zijn.