Oost-Vlaanderen: risicocode ROOD - extreem hoog gevaar, wees voorzichtig!

Het is extreem droog en acuut brandgevaarlijk in de natuur. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot natuur- en bosgebieden afgeraden. Vuur maken is verboden!

code rood

In periode van verhoogd brandgevaar vragen we aan iedereen om extra alert en voorzichtig te zijn. Zoals altijd, is het verboden om vuur te maken of om sigarettenpeuken op de grond te gooien. Deze waarschuwing heeft betrekking op alle bos- en natuurgebieden van Natuur en Bos gelegen in de provincie.

Het brandgevaar in de bos- en natuurgebieden van andere openbare besturen zoals provincies en gemeenten, of van private eigenaars, is uiteraard gelijkaardig. Hierbij adviseren we om een zelfde voorzichtigheid in acht te nemen.

bron: Agentschap Natuur & Bos 

Labels