Misbruik betaalkaarten

Het gebruik van betaalkaarten biedt tal van troeven. Vanuit veiligheidsoogpunt is de reductie van cash geld een belangrijk instrument om het diefstalrisico tegen te gaan zowel bij de klant als de handelaar. Hoewel deze betaalkaarten over het algemeen goed beveiligd zijn, is betaalkaartfraude de laatste jaren sterk toegenomen.
Bij deze vorm van fraude wordt reëel of virtueel misbruik gemaakt van betaalkaarten of de gegevens die erop staan.
Het misbruik gebeurt vooral aan bankautomaten of bij transacties via het internet.

Preventief:

  • Controleer regelmatig uw bankuittreksels
  • Bewaar uw geheime code nooit bij uw betaalkaarten
  • Informeer u goed als u een betaalkaart aanschaft
  • Een bank zal nooit online vragen om persoonlijke gegevens of codes

Remediëring:

  • Klacht indienen bij de FOD Economie (www.economie.fgov.be/nl/geschillen)
  • Bel CARD STOP: 070/344.344
  • Neem contact op met uw bank + bezorg hen ook het proces-verbaal van aangifte

Bron: brochure CCU fedpol

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 052 257 101.