Wat is het project voor diefstalpreventie SDNA Forensic Marking?

Het stadsbestuur en de politiezone Dendermonde werken hard om van onze stad een woonomgeving te maken waar je met plezier woont. Veiligheid is daarbij een prioriteit. Ook bewoners kunnen hiertoe bijdragen. Dendermonde is, alles in acht genomen, een vrij veilige stad. Toch vinden er nog regelmatig woninginbraken plaats. Voor de slachtoffers is dit een zeer vervelende ervaring. We willen inbraken voorkomen en de daders aanpakken. Om het tij te keren, willen wij bijkomende inspanningen doen.

Wat kunnen wij hier aan doen?

Er werden reeds een aantal maatregelen genomen, zoals politioneel toezicht, adviezen over inbraakpreventie door de dienst preventie van de politie, vakantietoezicht, sensibilisering naar inbraken toe … Tevens werd er een nieuw project gelanceerd dat het aantal inbraken moet terugdringen. We startten met SDNA Forensic Marking. Dit is een preventief middel om woninginbraken te voorkomen en om, indien er dan toch een inbraak is, de gestolen goederen vlugger op het spoor te komen.

Wat is SDNA Forensic Marking?

SDNA Forensic Marking is een techniek waarbij gebruikgemaakt wordt van een unieke markeringsstof die verschillende toepassingen heeft. Het gaat om een pilootproject voor België.

De stof bevat 4 componenten:

  • Een transparant opdrogende lijm die met het blote oog nauwelijks waarneembaar is.
  • Een toegevoegde UV-marker. Het SelectaDNA kan hierdoor eenvoudig zichtbaar gemaakt worden door het met een UV-lamp te beschijnen.
  • Zeer kleine microdots. Dit zijn kleine kunststof schijfjes die aan de vloeistof toegevoegd werden waarop met een laser een unieke code is aangebracht. Deze code kan met een eenvoudige microscoop of loep worden gelezen. Aan de hand van de gevonden code kan de politie de eigenaar van een gemerkt voorwerp opsporen.
  • Tenslotte bevat SelectaDNA een stukje synthetisch DNA, dat in een laboratorium wordt vervaardigd. Zelfs als een dief de microdots van een gestolen voorwerp zou verwijderen blijven DNA-sporen achter. Via een DNA-analyse komt de politie alsnog bij de rechtmatige eigenaar uit.

Een eerste toepassing bestaat uit het merken van je waardevolle voorwerpen thuis.

Je brengt een onzichtbare stof aan op alle waardevolle voorwerpen bij jou thuis. Deze stof licht op onder uv-licht en bevat microdots met daarop een unieke code. Deze microdots kunnen uitgelezen worden met een microscoop. Bovendien bevat de stof een synthetisch DNA dat verder toelaat de stof te identificeren. Het nummer en het synthetisch DNA zijn gekoppeld aan de eigenaar. Deze informatie wordt opgeslagen in een centrale databank, die enkel toegankelijk is voor de politiediensten.

Wanneer de politie op het terrein een controle uitvoert, licht de stof op wanneer zij beschenen wordt met uv-licht. De politie kan, door middel van een microscoop, het nummer op de microdots lezen of, bij twijfel, een analyse van de stof laten uitvoeren.

Bij een inbraak kunnen de voorwerpen die de inbreker meeneemt sneller opgespoord worden. De voorwerpen kunnen door de politie snel herkend worden als 'gestolen' en via de unieke code kan de eigenaar geïdentificeerd worden. Dan kunnen ze aan de eigenaar worden teruggegeven. Omdat een inbreker op die manier vlugger tegen de lamp loopt, wordt de kans op woninginbraken kleiner. In andere landen zijn de resultaten positief. Inbrekers lopen dit risico liever niet. Belangrijk hierbij is dan ook dat men duidelijk aangeeft (via borden in de straat of stickers voor de ruit van de woning) dat de waardevolle zaken met synthetisch DNA gemerkt werden.

Met de inhoud van een set SDNA kan men ongeveer 50 voorwerpen merken. De stof blijft 15 à 20 jaar op het voorwerp zitten (afhankelijk van de omstandigheden van bewaring van het voorwerp).

Een tweede toepassing is de SDNA-spray.

Deze toepassing richt zich meer tot de zelfstandigen. De SDNA-spray-installatie wordt opgesteld aan de deur van de winkel of de toegang tot de zaak en wordt geactiveerd bij een diefstal of overval. Het systeem markeert een inbreker of overvaller met synthetisch DNA dat opgenomen is in een kleurloze vloeistof die voor het blote oog vrijwel onzichtbaar is. De vloeistof licht op zodra het beschenen wordt met ultraviolet licht. Met SDNA-spray gemerkte daders en bezittingen zijn dus voor de politie snel te herkennen en met de plaats van de diefstal in verband te brengen.

Het doel is de pakkans te vergroten en de bewijslast te vergemakkelijken. Hierdoor vergroot het risico voor de potentiële dief zodat er een preventieve werking van uitgaat. Het wordt ook duidelijk gecommuniceerd aan de buitenzijde van de zaak.

Voor meer informatie over dit systeem kan je terecht bij de preventiedienst van de lokale politie Dendermonde.

Verkooppunt SelectaDNA-kit

Sinds 2012 kunnen de bewoners van Dendermonde en de deelgemeenten dit product aankopen aan de voordelige prijs van 10 EUR per gebouw (winkelwaarde van 89,25 EUR - prijsverschil wordt betaald door de stad). De SDNA-kits zijn verkrijgbaar in het administratief centrum van Dendermonde, Franz Courtensstraat 11 en dit tijdens de openingsuren op de dienst Stadskas.

Voor meer informatie over het project: neem contact op met de preventiedienst of surf naar www.sdna.be.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 052-25 12 00.