Wie kan beroep doen op de dienst slachtofferbejegening van de politie?

Slachtoffers van een gerechtelijk feit, een verkeersongeval of na(ast)bestaande bij een zelfdoding, kunnen beroep doen op de dienst slachtofferbejegening van de politie. Ze kunnen bijkomende ondersteuning krijgen van een slachtofferbejegenaar. Deze gespecialiseerde medewerker staat in voor een correcte opvang, praktische bijstand, informatieverstrekking en doorverwijzing naar o.a. slachtofferhulp binnen het Centrum Algemeen Welzijn.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Dendermonde via het contactformulier of telefonisch via 052-25 12 00.