Veiligheidsmonitor 2024

Onze politiezone neemt deel aan de 'Veiligheidsmonitor 2024'. 

Jouw deelname is belangrijk voor het veiligheidsbeleid in onze politiezone!

Veiligheidsmonitro

De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal word je als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen (politiezones en gemeenten).

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid in elke gemeente of stad. Het lokaal bestuur en de Lokale Politie Blankenberge/Zuienkerke vragen je dan ook om deze Veiligheidsmonitor gunstig te onthalen en de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Jouw medewerking is dus van groot belang. Jouw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

De personen die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd zullen in de periode eind mei-juni 2024 de uitnodiging tot deelname aan de vragenlijst, in de bus krijgen. 

De resultaten worden in het eerste semester van 2025 verwacht.

Alvast dank voor uw medewerking!

Labels