Het gebruik van camera’s door de politiezone?

Het gebruik van camera’s door de politiezone Blankenberge/Zuienkerke?

De politiezone Blankenberge/Zuienkerke gebruikt verschillende soorten camera’s om de veiligheid op straat te verhogen en om daders van misdrijven te vatten. Camerabewaking is een delicaat thema en we communiceren er dan ook graag open en transparant over. De wetgeving rond bewakingscamera’s is helaas complex en er zijn veel nuances. Met deze pagina willen we onze inwoners een algemeen overzicht geven van wat we als politie doen op het vlak van camerabewaking. Als politiedienst nemen we onze plichten in het kader van deze wetgeving bijzonder ernstig. De bescherming van de individuele rechten en vrijheden is ook voor ons belangrijk.

Wetgeving

Het gebruik van camera’s door de politie wordt geregeld in de Wet op het Politieambt. Voor camera’s die worden gebruikt door andere partijen (burgers, bedrijven,…) is dat de Camerawet.

De lokale politie mag principieel slechts camera’s plaatsen en gebruiken na voorafgaande toestemming door de gemeenteraad. (zie bijlagen onderaan deze pagina).

Het plaatsen van een ander soort camera of het plaatsen van camera’s op nieuwe locaties zal dus steeds worden behandeld op de gemeenteraad. Het is via deze procedure dat de democratische controle plaatsvindt.

Vaste bewakingscamera’s

Onze politiezone plaatste diverse permanente vaste bewakingscamera’s. De beelden van deze camera’s worden 30 dagen bijgehouden.

Die bewakingscamera’s worden gebruikt voor het:

 • in realtime aansturen van onze ploegen. Dat gebeurt bij incidenten (brand, verkeersproblemen, heterdaad diefstal, vechtpartijen,…) of tijdens evenementen (grote volkstoelopen, stoeten, …). Tijdens die momenten kijkt onze dispatching live mee. Aan de hand van de beelden worden onze mensen aangestuurd en worden er maatregelen genomen. De inzet van camera’s zorgt ervoor dat de politiemaatregelen efficiënt, doeltreffend en proportioneel zijn.
 • onderzoek na de feiten. Dagelijks worden er feiten aangegeven (bv diefstal, slagen, verkrachting, …). Het bekijken en onderzoeken van de opgenomen beelden is op dat moment vaak essentieel om de feiten te bewijzen en de daders ervan te identificeren. De inzet van camera’s zorgt voor een ontradend effect en zorgt ervoor dat de pakkans stijgt.

Tijdelijk vaste bewakingscamera’s

De politiezone Blankenberge/Zuienkerke gebruikt ook twee tijdelijk vaste bewakingscamera’s. Deze camera’s kunnen  tijdelijk worden geplaatst in functie van een bepaald veiligheids- of leefbaarheidsprobleem. De camera’s bewegen niet tijdens het filmen. Enkele voorbeelden:

 • de camera wordt tijdelijk geplaatst in een buurt met uitgangsoverlast (nachtlawaai). De camera heeft als doel die overlast objectief vast te stellen.
 • de camera wordt tijdelijk geplaatst bij evenementen
  • Op het strand of de zeedijk wanneer er geen andere camera is (vb. Beachland)
  • In de omgeving van de vuurtoren
  • Op het havenplein
  • Parkies
  • In afwachting dat er op die plaats een permanente camera komt (vb. Franchommelaan)
 • de camera wordt geplaatst op gekende sluikstortplaatsen, in de buurt van afvalcontainers en publieke vuilnisbakken. De camera moet het sluikstorten vaststellen en het identificeren van de sluikstorters vergemakkelijken.

Deze camera’s kunnen worden opgehangen op het hele grondgebied van de zone.

Vaste ANPR-camera’s

ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition (Automatische kentekenplaatherkenning). Het gaat om camera’s die de kentekenplaten vastleggen van elk voertuig dat voorbijrijdt. Met die gegevens (kentekenplaat, tijdstip, plaats, foto) gebeuren twee zaken:

 • de gegevens worden, afhankelijk van het type camera, 30 dagen of 1 jaar bijgehouden in een databank. Deze databank kan door onderzoekers worden geconsulteerd naar aanleiding van een onderzoek. Bijvoorbeeld om de daders te zoeken van een reeks inbraken. Voor de ANPR-camera’s op de gemeentegrens is dat 1 jaar. Voor alle andere ANPR-camera’s is dat 30 dagen.

 

Bodycams

De gemeenteraad van Blankenberge gaf de politiezone Blankenberge/Zuienkerke principieel ook de toestemming om te werken met bodycams. De principiële toestemming werd ook gevraagd aan de gemeenteraad van Zuienkerke (in juni).

Die camera’s worden gedragen op de borst van een politieambtenaar. Die mag de camera op eigen initiatief aanzetten tijdens een interventie (ook op privédomein of in een woning). Het gebruik van de bodycam moet gepaard gaan met een mondelinge waarschuwing. De beelden van de bodycams kunnen worden gebruikt als bewijsmateriaal.

Signalisatie

Omdat we werken met mobiele bewakingscamera’s, bodycams en mobiele ANPR, kan je op het hele grondgebied van de politiezone Blankenberge/Zuienkerke door de politie worden gefilmd. Daarom zie je naast de kant van alle invalswegen een icoon camerabewaking. Dat icoon dient als kennisgeving.

signalisatie

 

 

 

Toegang tot de beelden?

De wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voorziet ook dat ieder persoon een verzoek kan indienen tot inzage van en rectificatie of het wissen  van de persoonsgegevens.

Je kan hiertoe een verzoek tot toegang richten aan de functionaris voor gegevensbescherming via het ‘contactformulier’ op onze website.

Dit verzoek moet wel voldoende gedetailleerd zijn en je moet de reden voor dit verzoek opgeven zodat wij de beelden kunnen lokaliseren en kunnen bepalen of toegang mogelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming zal bij het bepalen of het verzoek tot toegang kan ingewilligd worden immers steeds afwegen of de toegang tot de beelden de rechten en vrijheden van anderen niet in het gedrang brengt en of de toegang al dan niet negatieve gevolgen zou hebben voor de veiligheid, de preventie en de opsporing van strafrechtelijke feiten.

Het opvragen van beelden wordt niet geregeld in de Wet op het Politieambt, maar in de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen?

Indien je algemene vragen hebt over de cameratoezicht van politie en zijn doeleinden, kan je  ditzelfde ‘contactformulier’ invullen.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 050 42 98 42.