Aanverwing medewerker personeelsdienst niveau C

PZ Bredene/De Haan werft een medewerker voor de personeelsdienst - niveau C aan.

Affiche Niv C - 4 maanden

Het gaat om een deeltijdse vervangingsovereenkomst van 4 maanden.

Om in aanmerking te komen moet men houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor een niveau C.

De assistent behoort tot het administratief en logistiek kader van de Politiezone.
Meer info bij PZ Bredene/De Haan, Daan Fossaert, adviseur - PZ.BreDHa.Personeel@police.belgium.eu - tel. 059/33.33.16

Uiterste inschrijvingsdatum: 19 januari 2022
Bekijk het gevraagde functieprofiel en de toelatingsvoorwaarden in volgend attachment.