Aanwerving administratief assistent / onthaal en administratie

De politiezone Bredene/De Haan werft een administratief assistent onthaal en administratie aan. 

Het gaat om contractuele betrekking – bepaalde duur van één jaar – 0,8 V.E. 

Om in aanmerking te komen moet men houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor een niveau C.

De assistent behoort tot het administratief en logistiek kader van de politiezone.
Meer info bij PZ Bredene/De Haan, Daan Fossaert, adviseur - personeel@politiebredenedehaan.be - tel. 059/33.33.16

Uiterste inschrijvingsdatum: 24 januari 2020
Bekijk het gevraagde functieprofiel en de toelatingsvoorwaarden in het attachment hierna.Aanwerving

Bijlage
Bijlage 1 (209.1 KB)