Beslissing van de voorzitter van de politieraad DD. 17/06/2020

Opheffen besluit dd. 09/04/2020 m.b.t. de tijdelijke afwijking van artikel 25/6 van de WGP betreffende het principe van de openbaarheid van de politieraden.