€9000 aan achterstallige belastingen geïnd bij controle van politie, Douane en VLABEL in De Haan en Bredene

De politie van Bredene/De Haan, Douane & Accijnzen en de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) deden zondagnamiddag en -avond gezamelijke verkeerscontroles in de Dorpsstraat de te De Haan en langs de Brugsesteenweg te Bredene. Daarbij werd zo’n 9.000 euro aan achterstallige penale boetes, Vlaamse en federale belastingen geïnd. 

Zo’n 500 voertuigen werden tijdens de actie door Douane & Accijnzen en VLABEL gescand en door de politie gecontroleerd. Voertuigen die met iets niet in orde waren werden door motorrijders van de politie en/of de douane uit het verkeer gehaald en begeleid naar de controleplek. Verder controleerde de politie ook op verkeersgebied en alcohol en drugs achter het stuur.

Twee voertuigen werden getakeld door Douane & Accijnzen omdat de bestuurder de openstaande betaling niet kon voldoen. 

Zes bestuurders dienden hun rijbewijs in te leveren. Twee daarvan legden een positieve ademtest af. Hun rijbewijs werd voor zes uur ingehouden en zij zullen zich op latere datum voor de rechtbank moeten verantwoorden. Twee anderen bliezen alarm en moesten een onmiddellijke inning van 179 € betalen en hun rijbewijs werd drie uur ingehouden. Daarnaast testten ook twee bestuurders positief bij een speekseltest in het kader van drugs in het verkeer. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken.

Er werden vier processen-verbaal van waarschuwing uitgeschreven wegens inbreuken zoals niet vertoon geldige documenten, tuning en andere technische gebreken en er werd een pv opgesteld wegens bezit van gebruikershoeveelheid drugs.

Het is niet de eerste keer dat de politie van Bredene/De Haan dergelijke gemeenschappelijke acties samen met andere overheidsdiensten op poten zet. “Dat heeft voordelen voor alle deelnemende diensten. Zo’n samenwerkingsverband bevordert de veiligheid, draagt bij tot meer expertise en levert efficiëntiewinst op. Ook in de toekomst willen we op zulke samenwerkingen blijven inzetten.”