Gedichtendag

Vandaag is het gedichtendag.  Onze politiedichter belichtte het politiewerk eventjes kort en bondig op rijm.

politiejeep op het strand

Had je graag iets aangegeven of gemeld?
ons onthaal is open of je hebt snel gebeld

Wil je dringende bijstand meteen?
Dan bel je best de honderdeneen

Met onze mensen van de dienst interventie
komen we tussen, verlenen we assistentie

De wijkdienst is dan weer meer specifiek
met de fiets voor de buurtproblematiek

Is jou iets overkomen en heb je nood aan hulpbetoon ?
Onze slachtofferbejegenaars staan je bij, zíjn er gewoon

Voor de zaken rond de wegcode en aanverwante reglementen
Hebben we een verkeerscel ter voorkoming van accidenten

Inbraken, drugs en allerlei grotere criminaliteit
Daarvoor hebben we onze recherche-entiteit

En zo hebben we nog heel wat diensten die permanent streven
opdat we in een veilige en leefbare maatschappij zouden leven

Al deze mensen samen hebben één grote missie
Ijveren voor ons aller veiligheid: dat is de politie