NIEUWE ELEKTRISCHE AUTO VOOR POLITIE BREDENE/DE HAAN

De politie van Bredene/De Haan heeft een nieuw elektrisch voertuig in gebruik genomen. Hiermee zet de politiezone de ingeslagen weg naar een meer milieubewust voertuigenpark verder.

elektrische auto politie

Het gaat om een Volkswagen New ID.3, die zal ingezet worden bij de dienst slachtofferbejegening/jeugd & gezin. Voor deze dienst, die vooral geplande verplaatsingen binnen een welomlijnd gebied doet, is een elektrisch voertuig ideaal.

Deze elektrische auto is een volgende stap in de vergroening van het voertuigenpark van de politiezone. Eerder beschikte de wijkdienst ook al over een elektrisch voertuig en elektrische fietsen voor de wijkcoördinatoren en wijkinspecteurs. Bij het nieuw – nog in gebruik te nemen – operationeel politiecommissariaat zullen ook elektrische laadpalen worden voorzien voor het laden van elektrische voertuigen.