PZ Bredene/De Haan breidt uit

De politie van Bredene/De Haan krijgt een nieuw commissariaat aan het Centrumplein te Bredene. Dit bijkomend gebouw komt er op de zogenoemde ‘paardenweide’ aan de zijkant van het huidige commissariaat te Bredene. Vorige week leverde het College van Burgemeester en Schepenen van Bredene hiervoor de bouwvergunning af.

De politie is sinds 2002 vragende partij voor een grotere vestiging op één locatie en tal van plannen passeerden doorheen de jaren de revue. Sinds de politiehervorming zitten de politiediensten verspreid over verschillende locaties en dat is verre van ideaal voor een goede werking en een optimale organisatie van de diensten. Een deel van het personeel heeft nu haar kantoren in De Haan, een ander deel in Bredene en dan is er nog een wijkbureau in Wenduine. Geen enkele locatie was groot genoeg om iedereen samen te huisvesten. Door de uitbreiding wordt een belangrijke verzuchting van het personeel ingewilligd. “ Er is sedert jaren een chronisch plaatsgebrek en twee grote vestigingen die zo ver uit elkaar liggen zorgen voor veel praktische problemen en veel heen-en-weergerij” zegt korpschef Erik Van Parys.

Uit budgettaire overwegingen heeft de politieraad uiteindelijk gekozen voor een nieuwbouw vlak naast het huidige commissariaat in Bredene. “ Door deze keuze kan het huidige kantoor verder worden gebruikt door de politie en kon ongeveer één derde worden bespaard op het nieuwe gebouw” aldus de burgemeesters Peter Breemersch van De Haan en Steve Vandenberghe van Bredene .

De grond werd aangekocht door het gemeentebestuur van Bredene en een gratis recht van opstal werd gegeven aan de politiezone.

Het consortium Vuylsteke-Eiffage Nv uit Meulebeke, aan wie de bouw werd toegewezen voor zo’n 3,6 miljoen €, is klaar om binnenkort met de werken te starten en er is vastgelegd dat dit vanaf de aanvang der werken 202 werkdagen in beslag mag nemen, uiteraard met mogelijk weerverlet. 

Korpschef Van Parys hoopt dat zijn diensten het nieuwe commissariaat zullen kunnen betrekken begin 2020. “De lokale politie van Bredene/De Haan beschikt vandaag over zo'n 110 medewerkers. Het is de bedoeling dat alle operationele diensten hun stek krijgen onder één dak in het nieuwe gebouw, wat o.a. moet zorgen voor een efficiëntere samenwerking tussen de interventiediensten, de recherche en de dienst jeugd en gezin. Het ‘oude’ gebouw zal, na een aantal aanpassingen, ingenomen worden door de wijkdienst Bredene en de staf- en de administratieve diensten. Het publiek zal daar in principe niet meer moeten zijn. Op de huidige locatie in De Haan blijft er uiteraard een lokaal onthaalpunt met ruime openingsuren zoals dat ook nu het geval is, waar aangiften e.d. kunnen gebeuren en blijft ook de wijkdienst De Haan gehuisvest.  Ook het kantoor Wenduine met de wijkinspecteurs van Wenduine blijft onveranderd elke ochtend (weekdagen) open.”

De nieuwe huisvesting wordt geen overdreven luxe voor de politiediensten, maar een strak, hedendaags gebouw aangepast aan de noden van de tijd. Zo moeten er door allerlei nieuwe wetgevingen zaken worden voorzien die vroeger niet aan de orde waren: grotere cellen omdat de gerechtelijke aanhoudingstermijn van 24 naar 48 uur opgetrokken is, video- en gewone verhoorlokalen (ook specifiek voor verhoor van minderjarige), ruimtes voor overleg tussen de advokaat en zijn aangehouden cliënt, lokaal voor slachtofferbejegening, fouilleruimtes, jeugdcellen voor minderjarigen, line-up en confrontatielokalen, kleedkamers voor het personeel die voldoen aan de opgelegde normen,… Ook technische ruimtes, bvb. om vingerafdrukken te nemen, een tapkamer, een vergaderruimte zijn noodzakelijk in een hedendaagse politiewerking. Uiteraard werd ook rekening gehouden met ecologische overgingen en aspecten van veiligheid en toegankelijkheid.

Het gebouw zal bestaan uit twee bouwlagen en ongeveer 1500 m² bruikbare vloeroppervlakte. Het is zo ontworpen en ingeplant dat een maximum aan privacy kan worden gewaarborgd.