Rechtstreekse werving van 2 inspecteurs bij politiezone Bredene/De Haan

vacature rechtstreekse werving inspecteur

Bekijk het volledige functieprofiel en de toelatingsvoorwaarden op https://www.jobpol.be/nl/jobs-in-uniform/selectieprocedure

Indiensttreding op 1 oktober 2018 = start opleiding. 

Mensen die al een deel van de selectie achter de rug hebben, maar nog wachten op een volgend luik, kunnen zich ook inschrijven.

Voor verdere informatie en/of inschrijving neem contact op met commissaris van politie Dennis Goes of Patrick Broucke op het nr. 059/33.33.16.

Bijzondere voorwaarden: zie attachment hieronder