Uitnodiging Aquafin | Herinrichten Ringlaan

Aquafin, AWV, gemeente De Haan, FARYS en de betrokken partners nodigen u als buurtbewoner uit een infoavond bij te wonen, waar u info krijgt over de stand van zaken van het lopende project Ringlaan te Wenduine.

Deze infoavond gaat door op woensdag 27 maart 2019 om 19u30 in het Wielingencentrum, Graaf Jansdijk 18, 8420 De Haan (Wenduine).

De officiële uitnodiging vindt u in bijlage. 

Bijlage