Verkeersklassen voor leerlingen vierde leerjaar

Zoals elk jaar doet de politie van Bredene/De Haan weer alle basisscholen op het grondgebied van de zone aan om verkeerslessen te geven aan de leerlingen van het vierde leerjaar (zo’n 300 per jaar). Dat wordt gespreid in het voorjaar en het najaar. Gedurende een volledige dag maken de inspecteurs Ivo Maertens en Christof Duthoy de kinderen wegwijs in het verkeer en wijzen hen op de mogelijke gevaren.

Een interactief theoretisch gedeelte met veel plaatselijk foto- en filmmateriaal in de klas wordt in de loop van de ochtend gekruid met een verkeersspel op de speelplaats. ’s Namiddags worden de kinderen in kleine groepjes op een specifiek voor de school uitgestippeld parcours in het echte verkeer geleid waar ze de verworven kennis in de praktijk kunnen omzetten. Hun klasgenootjes kunnen op dat zelfde moment hun fietsvaardigheden uittesten op de speelplaats waar medewerkers van de gemeente een oefenpark hebben uitgezet.

Het doel van de les is dat de kinderen na afloop in staat zouden moeten zijn zich zelfstandig op een veilige manier in het verkeer kunnen bewegen met de fiets, waarbij ze rekening moeten houden met de verkeersregels, -borden en -tekens.