Verlenging invulperiode Veiligheidsmonitor 2021

Heeft u een uitnodiging of brief van de veiligheidsmonitor ontvangen? Dan heeft u nog enkele dagen de tijd om deze in te vullen. Aangezien we zoveel mogelijk mensen de kans willen geven om de vragenlijst in te vullen, werd de invulperiode verlengd tot 22 november. 

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van onze gemeente. Uw medewerking is dus van groot belang!

Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. 400.000 personen werden op toevalligerwijze geselecteerd en zullen een vragenlijst ontvangen. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.