Verwerking snelheidsovertredingen door het Gewestelijk Verwerkingcentrum (GVC)

De politiezone Bredene / De Haan heeft een samenwerkingsprotocol afgesloten met het gewestelijk verwerkingcentrum van de federale wegpolitie van Gent voor de verwerking van de gegevens.

snelheidsmeter politie snelheidsovertredingen

Het uitvoeren van snelheidscontroles gebeurt door nog steeds door medewerkers van de verkeersdienst van de politiezone. Na deze controles moeten de vaststellingen van overtredingen uiteraard ook in een proces-verbaal gegoten worden en naar de vermeende overtreder gestuurd worden. Tot voor kort gebeurde dit door burgerpersoneel van onze politiezone, maar voortaan zal dit gebeuren door het Gewestelijk Verwerkingscentrum (GVC) van Gent. Ook de nazorg, zoals nazicht van foto’s in geval van betwistingen, zal door hen uitgevoerd worden.

Voor de burger verandert er weinig. Men krijgt de overtreding per post toegestuurd en wie de snelheidsovertreding wil betwisten, kan dit nog steeds, doch voortaan enkel via via de voorziene procedure op de website ‘www.verkeersboetes.be’.  Men kan ook betalen via deze website.  Wie geen computer heeft kan bellen naar het callcenter op het nummer +32 (0)2 278 55 60.  Op die manier zal uw betwisting of vraag op de juiste dienst terecht komen.