Woonsurvey 2023 - Vlaanderen

De Vlaamse overheid laat tussen februari en december 2023 een grootschalig wetenschappelijk onderzoek uitvoeren over wonen in Vlaanderen, de Woonsurvey 2023. Dit onderzoek moet betrouwbare informatie opleveren zodat de Vlaamse overheid haar woonbeleid beter kan afstemmen op de noden van de bevolking. Dit onderzoek is in opdracht van de Vlaams minister van Wonen.

survey

Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  1. Een korte bevraging van de bewoner over de woning, woonomgeving en woonwensen.
  2. Een screening van de woning om de kwaliteit van de woning in beeld te brengen.

De dataverzameling gebeurt door Profacts (voor het interview) en Vastgoedexperts (voor de screening van de woning), in nauwe samenwerking met het Steunpunt Wonen. In ruil voor hun tijd en moeite ontvangen de respondenten van het onderzoek 20 euro.

Hoe verloopt het onderzoek?

In eerste instantie zal de geselecteerde persoon een brief en een folder ontvangen met meer informatie over het onderzoek. Nadien zal een interviewer van Profacts zich bij de geselecteerde persoon aanmelden met de vraag om deel te nemen aan het onderzoek (het interview en de screening van de woning). Na het interview contacteert Vastgoedexperts de geselecteerde persoon om een afspraak vast te leggen voor een screening van de woning. Tijdens de screening van de woning gaat een technisch expert van Vastgoedexperts – samen met een bewoner – door de woning om de kwaliteit ervan in beeld te brengen. Elke interviewer van Profacts moet zich kunnen identificeren met een badge. De technisch expert komt langs op het afgesproken tijdstip en is steeds herkenbaar aan het logo van Vastgoedexperts op de kledij. De geselecteerde persoon kan op elk moment beslissen om al dan niet mee te werken aan het onderzoek. Het onderzoek is volledig anoniem en verwerken we uitsluitend in globale statistieken.

Meer informatie?

Met vragen over de Woonsurvey 2023 kunt u Profacts contacteren op het gratis nummer 0800 59 063 of via het e-mailadres woononderzoek@profacts.be.

Met vragen over de screening van de woning kunt u Vastgoedexperts contacteren op het nummer 011 32 48 02 of via het e-mailadres woningscreening@vastgoedexperts.com.

In de privacyverklaring van de woonsurvey leest u alles over de verwerking van de persoonsgegevens. Voor vragen kan u mailen naar woononderzoek@profacts.be.