Politie Limburg Regio Hoofdstad gaat voortaan op huisbezoek bij slachtoffers van cybercriminaliteit

Vanaf 1 februari 2024 gaan de acht cyberpreventieadviseurs van de politie LRH langs bij burgers die een aangifte hebben gedaan van één of andere vorm van online oplichting.

cyberpreventie

“Sinds de coronacrisis zien wij een enorme stijging van het aantal aangiftes van online oplichting,” zegt korpschef Philip Pirard. “Jaarlijks stellen wij een duizendtal processen-verbaal op. Dit cijfer naar beneden krijgen, is één van onze belangrijkste prioriteiten. We hebben hierrond al een heel aantal initiatieven genomen, vooral op het vlak van preventie. Vanaf 2024 gaan we nog een stapje verder: onze cyberpreventieadviseurs gaan persoonlijk langs bij de slachtoffers van internetcriminaliteit in onze politiezone.”

CYBERPREVENTIEADVISEURS

De afgelopen weken heeft de politie LRH acht vrijwilligers opgeleid tot cyberpreventieadviseurs. Zij kregen van experts en politiemensen een stoomcursus in het herkennen van de belangrijkste vormen van online oplichting. Hun belangrijkste taak: ervoor zorgen dat de inwoners van de politiezone LRH niet (opnieuw) in de val trappen van cybercriminelen.

Jean Roef en Kristof Beckers zijn twee vrijwilligers die binnenkort ingezet worden als cyberpreventieadviseur. “Als ICT-coördinator kom ik dagelijks in contact met cybercriminaliteit,” zegt Kristof. “De gebruiker is en blijft nog steeds de zwakste schakel, daarom moeten we echt inzetten op bewustwording.” Ook Jean Roef komt dagelijks in aanraking met mensen die slachtoffer werden van online criminaliteit, ookal waren ze ervan overtuigd dat het hen nooit zou overkomen. “Informeren en sensibiliseren is de belangrijkste prioriteit, en hier wil ik graag mijn schouders mee onder zetten,” aldus Roef.

OP HUISBEZOEK

Elke burger die vanaf 1 februari 2024 een aangifte doet van online oplichting, krijgt de vraag of hij of zij een huisbezoek wenst van één van de cyberpreventieadviseurs van de politiezone. Deze adviseur gaat bij het slachtoffer thuis langs en zal hem of haar wegwijs maken in de belangrijkste vormen van online oplichting. Hierbij zal vooral de nadruk liggen op het geven van praktische tips om te voorkomen dat hij of zij opnieuw slachtoffer zou worden. Het slachtoffer mag nog een aantal vrienden of familieleden uitnodigen.

VERENIGINGEN

“Maar ook verenigingen kunnen een beroep doen op onze cyberpreventieadviseurs,” klinkt het bij de politie. “Wij bieden immers ook infosessies rond cybercriminaliteit aan voor verenigingen.” Verenigingen die een infosessie willen organiseren, kunnen dit aanvragen via het e-mailadres pz.lrh.cybercrime@police.belgium.eu.