Zonaal veiligheidsplan

In het Zonaal Veiligheidsplan staan de prioriteiten van onze politiezone opgesomd. 

Onderstaand vind je het plan dat voor de periode 2020 - 2025 werd opgesteld.