Politiereglement

Door middel van een politiereglement willen de politie en de gemeentebesturen de overlast in de politiezone tot een minimum beperken.

Overtredingen tegen bepalingen die zijn opgenomen in de codex politieverordeningen (politiecodex) kunnen bestraft worden door middel van een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). De meest voorkomende sanctie is de administratieve geldboete. Daarnaast kan in sommige gevallen worden overgegaan tot een administratieve schorsing of intrekking van een vergunning of de administratieve sluiting van een instelling.

In onze politiezone is er een politiereglement, het zogenaamde GAS-reglement, van kracht.