Politiereglement

Door middel van een GAS-reglement willen de politie en de gemeentebesturen de overlast in de politiezone snel en efficiënt aanpakken.