Politiereglement

In onze politiezone is er een algemeen politiereglement, het zogenaamde GAS-reglement, van kracht. 

controle politie

Onderstaand vind je het reglement dat voor alle zes gemeenten van onze politiezone (Diepenbeek, Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Lummen en Zonhoven) geldt. Personen die dit reglement overtreden en dus bijgevolg openbare overlast veroorzaken, kunnen een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) opgelegd krijgen, meestal in de vorm van een geldboete.

Per gemeente zijn er ook nog bijkomende aanvullingen voorzien. Je kan het algemeen politiereglement en de aanvullingen per gemeente in bijlage raadplegen.

OPGELET: 

  • Vanaf januari 2021 treedt het nieuw algemeen politiereglement in werking. 
  • Het reglement van Hasselt kan je raadplegen in bijlage 'GAS_HASSELT VANAF PAGINA 34'. Dit document bevat het algemeen politiereglement dat geldt voor ALLE gemeenten van de politiezone, inclusief Hasselt, gevolgd door een reglement dat enkel geldt voor Hasselt. De bepalingen voor Hasselt kan je vanaf pagina 34 in dit document raadplegen. 
    • Het reglement van Hasselt inzake alcoholverbod wordt verlengd en kan je als volledig apart reglement raadplegen.
  • De andere gemeenten zullen vervolgens, indien nodig, aangepast worden. 
    • Het reglement van Diepenbeek werd op 06/01/2021 aangepast. Het reglement voor bepaalde verkeerssituaties kan je als een volledig apart reglement raadplegen in bijlage.