Onze organisatie

De politie Limburg Regio Hoofdstad staat in voor de veiligheid en leefbaarheid van de gemeenten Diepenbeek, Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Lummen en Zonhoven.

Het politiecollege en de politieraad zijn de twee bestuursorganen van de politie Limburg Regio Hoofdstad.

De politie Limburg Regio Hoofdstad staat onder leiding van de korpschef, hoofdcommissaris Philip Pirard.

De politie Limburg Regio Hoofdstad baseert de uitvoering van al haar taken op een missie, een visie en verschillende waarden.

De politie Limburg Regio Hoofdstad is intern gestructureerd volgens het bijgevoegde organogram.