Onze organisatie

De politie Limburg Regio Hoofdstad staat in voor de veiligheid en leefbaarheid van de gemeenten Diepenbeek, Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Lummen en Zonhoven.

De politie Limburg Regio Hoofdstad staat onder leiding van de korpschef, hoofdcommissaris Philip Pirard. Hij wordt aangeduid voor een periode van 5 jaar. Deze termijn kan met 5 jaar verlengd worden. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de politiezone.

Het politiecollege en de politieraad zijn de twee bestuursorganen van de politie Limburg Regio Hoofdstad.

De politie Limburg Regio Hoofdstad baseert de uitvoering van al haar taken op een missie, een visie en verschillende waarden.

De politie Limburg Regio Hoofdstad is intern gestructureerd volgens het bijgevoegde organogram.

Hier kan je ons jaarverslag van 2018 en 2019 raadplegen.