De korpschef

De politie Limburg Regio Hoofdstad staat onder leiding van de korpschef, hoofdcommissaris Philip Pirard. Hij wordt aangeduid voor een periode van 5 jaar. Deze termijn kan met 5 jaar verlengd worden. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de politiezone.

De korpschef staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het lokaal politiekorps en de uitvoering van het beheer van dit korps. Hiertoe kan de burgemeester of het politiecollege hem sommige van zijn bevoegdheden delegeren.

Korpschef