Waar kan ik terecht wanneer ik slachtoffer werd van een misdrijf?

Op de website www.slachtofferzorg.be kunnen slachtoffers van een misdrijf of nabestaanden terecht voor informatie en hulp op juridisch, praktisch en emotioneel vlak.

Op de website wordt ingegaan op verschillende onderwerpen zoals het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis, wat je allemaal moet regelen, hoe je een klacht kan indienen, informatie over juridische procedures, ... .

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Limburg Regio Hoofdstad via het contactformulier of telefonisch via 011 938 938.