Laatste nieuws

Actie zwaar vervoer i.s.m. RVA/RSZ/TSW - FOD Mobiliteit en Vervoer

Op 6 mei vond er in onze politiezone een actie Verkeer plaats in samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer. De voorzitster van de FOD Mobiliteit en Vervoer was eveneens aanwezig om mee te volgen hoe er naast de dagelijkse controles, die de FOD ook intern uitvoert, ook controles gebeuren in samenwerking met onze politiediensten.