1/4 jonge bestuurders kreeg afgelopen jaar een verkeersboete

27% van de Belgische bestuurders tussen 18 en 30 jaar heeft in het voorbije jaar een verkeersboete gekregen. Onder hen heeft 6% er zelfs meerdere gekregen. In de meeste gevallen (61%) gaat het om snelheidsovertredingen, gevolgd door boetes voor foutparkeren (32%) en het gebruik van de GSM achter het stuur (10%). Ook wat betreft alcohol achter het stuur is er een probleem: 1 jonge bestuurder op 10 zegt onder invloed van alcohol gereden te hebben.

Bestuurders tussen 18 en 30 jaar komen 2 keer vaker voor in ongevallen met doden en gewonden ten opzichte van de rest van de bevolking. De statistieken tonen de laatste jaren een dalende trend, toch nemen verschillende jongeren nog te veel risico’s achter het stuur. Zo blijkt ook uit de resultaten van een enquête van Vias institute.

De meeste jonge bestuurders krijgen een boete voor overdreven snelheid (61%), foutparkeren  (32%) of het gebruik van de gsm achter het stuur (10%). In Brussel stellen we ook vast dat het niet-respecteren van de voorrangsregels of door het rode licht rijden meer geverbaliseerd (22%) wordt (22%) dan in Wallonië (4%) en Vlaanderen (6%). De stedelijke omgeving, met ontzettend veel kruispunten, verklaart dit verschil.
 
Bestuurders tussen 18 en 24 jaar (41%) worden ook 2 keer meer beboet voor foutparkeren dan degenen in de leeftijdsgroep 25-30 jaar (22%). Ook voor het gebruik van de gsm geldt dit verschil.
 
1 jonge bestuurder op 10 heeft gereden onder invloed van alcohol in de afgelopen maand
Iets minder dan 1 op de 3 jongeren (32%) verklaart een sms of mail gelezen of verstuurd te hebben tijdens de afgelopen maand. Bijna 1 op de 5 jonge bestuurders (18%) heeft met de gsm in de hand gebeld achter het stuur. In Vlaanderen zijn jonge bestuurders (35%) meer geneigd een sms te sturen dan de Waalse (29%) en Brusselse jongeren (24%). 6% van de jonge bestuurders heeft al rijdend een selfie genomen.
 
De grootste regionale verschillen vinden we terug bij het rijden onder invloed van alcohol en drugs. In Wallonië geeft 1 op de 7 jongeren (15%) aan gereden te hebben nadat ze alcohol gedronken hebben. Dat is 2 keer meer dan de Vlaamse jonge bestuurders (8%) en 3 keer meer dan de Brusselse jongeren (5%). Daarentegen lijkt rijden onder invloed van drugs in Brussel (7%) een groter probleem te zijn dan in Vlaanderen (4%) en Wallonië (2%).
 
Meer dan 1 op de 4 jongeren was betrokken in een ongeval in de voorbije 3 jaar.
Meer dan 1 op de 4 jongeren (27%) was betrokken in een ongeval in de voorbije 3 jaar. Deze verhouding is groter in Brussel (35%) dan in Wallonië en Vlaanderen (26%). Van degenen die een ongeval had, was er 4% die zelfs in meerdere ongevallen betrokken was. Er is wel een verschil tussen de mannen en de vrouwen. 32% van de mannen heeft een ongeval gehad ten opzichte van 22% van de vrouwen.
 
Het aantal letselongevallen met een jonge bestuurder daalde afgelopen 10 jaar met een derde
De leeftijdsgroep 18-30 jaar maakt 16% uit van de bevolking, maar is betrokken in 31% van alle letselongevallen. Ze zijn dus 2 keer meer betrokken in ongevallen met doden en gewonden dan de rest van de bevolking.
 
In 2018 waren er 11.407 letselongevallen met een jonge bestuurder tussen 18 en 30 jaar, ofwel meer dan 30 ongevallen per dag. De laatste 10 jaar was er weleen daling met 31% in België van het aantal ongevallen waarbij een jonge bestuurder betrokken was.
 
Conclusie
Sinds 2007 kunnen sommige inbreuken die beginnende bestuurders begaan strenger bestraft worden. Toch stellen we nog vast dat de jongeren te veel risico’s nemen. Zo blijkt ook uit deze enquête. Karin Genoe, CEO Vias institute:’’De hervorming van de rijopleiding kan zeker bijdragen om de verkeersveiligheid van jonge bestuurders in de komende jaren te verbeteren, maar we vragen dat er nog extra inspanningen worden gedaan om de pakkans voor drugs en alcohol verder te verhogen. We hopen ook dat de nieuwe regering eindelijk de nultolerantie voor beginnende bestuurders gaat invoeren.”  

Bron: Vias Instituut